Et sunt samfunnsansvar

I møte med oss vil du oppdage at vi legger like mye entusiasme i ansvarlighet som i interessen for nye produkter. Blant annet jobber vi med Helsedirektoratets saltpartnerskap for å få ned saltforbruket, og vi er en pådriver for å gi deg flere varer med nøkkehullmerking. Det å ta et aktivt samfunnsansvar er en del av kulturen i Haugen-Gruppen.

 

Mat og miljø

Mat og drikke skaper stemning enten det er hverdag eller fest. Et godt miljø er imidlertid mer enn å samles rundt matbordet. Vi følger nasjonale og internasjonale retningslinjer, og tar selv egne initiativ blant annet for å redusere energiforbruket. I en bransje med mange ledd, er det viktig at alle er sitt ansvar bevisst. Les mer om vår bærekraftstiltak i bærekraftsrapporten vår under.

Les vår bærekraftrapport her

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP)

Haugen-Gruppen AS jobber kontinuerlig for å fremme likestilling og hindre diskriminering innen alle deler av personalpolitikken. Et bærekraftig arbeidsliv står sentralt i selskapets bærekraftstrategi

   

 

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

 

Last ned Redegjørelsen her: www.haugen-gruppen.com/about-us/transparency-act

Verifisert av Factlines

 

Publisert 27.06.2023